Miljö

Ring Oss: 040-18 52 00

Miljö

Miljöperspektiv

Miljö

Vår strävan är, att i samråd med beställare och färgleverantör, vid varje tillfälle verka för att de mest miljövänliga färgprodukterna kommer till användning, att kontinuerligt arbeta för att minimera vårt avfall och omhänderta det på ur miljösynpunkt bästa möjliga sätt, samt att hushålla med resurser, vatten och energi.

Allt material och avfall från arbetsplatsen transporteras åter till företaget, där det källsorteras. Överbliven material återanvänds i största möjliga utsträckning. Brännbart avfall, metallspannar, olje- och vatten­­baserade färgrester deponeras i separata kärl som transporteras till Sysav i Malmö för destruktion. Returemballage åter­bördas till källan.

Rengöring

Rengöring av måleriverktyg sker huvudsakligen i särskild färgavskiljare på företaget, och distribueras sedan ut till de olika arbetsplatserna tillsammans med övrig material. Särskild miljöstation med bl.a. Absolspån finns för omhändertagande av färgspill f.v.b. till destruktion.

Drivmedel

År 2020 införde vi användandet av HVO100.

HVO100 är ett fossilfritt bränsle tillverkat av avfall och bioprodukter från matindustrin och minskar co2-utsläppen med mellan 60-80% jämfört med fossil diesel. Vi tankar förnybart hos Cirkel K och OK-Q8. 

Vårt mål är att enbart använda fordon som har ett genomsnittligt co2-utsläpp på 60g/km eller lägre.

Miljö

Vi tänker på miljön

Ridspögatan 15B, 213 77 Malmö | org.nr 556489-5869|GDPR