GDPR

Personuppgiftspolicy

Policyn är upprättad för att förtydliga hur vi med lagstiftningen jobbar för att skydda din integritet och hur vi tar hänsyn till era rättigheter.

Vi arbetar för att minska användningen av integritetskänsliga uppgifter och använder dem bara för att kunna fullfölja kontrakt och avtal. Ni har alltid rätt att motsätta er användningen av era personuppgifter. Ni har även rätt att begära ut de uppgifter vi har samlat in på er och om lagen tillåter, begära att uppgifterna tas bort.

Vi behandlar följande personuppgifter: Namn, personnummer/organisationsnummer, adress, fakturaadress, telefonnummer, mejladress, bankrelaterade uppgifter och andra frivilliga uppgifter ni lämnar in. Vi hanterar bara de uppgifter ni själva lämnat in till oss vid avtal eller offert. Vid behov kan vi även ta del av uppgifter om er som kommer från offentliga register och/eller kreditupplysningsföretag.

För att skydda era uppgifter får endast de inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbeten tillgång till uppgifterna. Vid utlämning av personuppgifter till tredje part upprättar vi alltid ett personbiträdesavtal.

Vi raderar personuppgifterna när hanteringen inte längre är nödvändig enligt lagstiftningen.

Borrgatan 3, 211 24 Malmö | org.nr 556489-5869|GDPR